De websites van Morssinkhof Groep B.V. maken gebruik van cookies     Meer informatie     Sluiten

Prijsverhoging als gevolg van laagwaterstand

Binnen de branchevereniging Betonhuis, een initiatief van BFBN, Cement&BetonCentrum en VOBN, is afgelopen week onder haar leden het onderstaande bericht verspreid:

De Nederlandse Vereniging van Leveranciers van Bouwgrondstoffen (NVLB) heeft gisteren, d.d. 16 oktober 2018, bericht dat de aanvoer van bouwgrondstoffen via de Rijn gaat droogvallen. Naar verwachting daalt de waterstand op de Rijn de komende dagen richting een kritische grens en worden laadplaatsen aan de Rijn onbereikbaar voor de grind- en zandvaart. Bovendien zijn de grenzen van alternatief aanvoer via het spoor en de weg bereikt. Dat meldt NVLB-directeur Cees van Putten: "Het houdt een keer op." Persbericht van NVLB en van NOS zijn bijgesloten.

Vervolgens heeft het Betonhuis namens haar leden het volgende persbericht verstuurd:

Betonhuis waarschuwt opdrachtgevers en aannemers om rekening te houden met prijsverhogingen op beton en betonproducten door duurdere binnenscheepvaart door extreem laag water. Met een laag waterpeil is de laadcapaciteit minder. Dit betekent dat voor een gelijke hoeveelheid lading meer schepen nodig zijn. De extra scheepsruimte wordt duurder en de vervoerskosten stijgen soms wel met 50 tot 100%. Dit heeft gevolgen voor de betonsector die het toeslagmateriaal voor beton bijna altijd via schepen aangeleverd krijgt. “De algemene voorwaarden van onze leden bieden aanknopingspunten voor doorbelasting”, aldus Ron Peters, directeur Betonhuis. “Het is logisch dat de betonindustrie, waar mogelijk, de laagwatertoeslag gaat doorberekenen. Met name in het Oosten en Noorden van Nederland is de situatie nijpend. Daar dreigt grondstof-schaarste door de extreme lage waterstand van o.a. de IJssel”.

Met tegenzin, doch noodzakelijk, bericht de Morssinkhof Groep hiermee dat zij, zonder tegenbericht, haar prijzen, als gevolg van de aanhoudende lage waterstand per 1 december 2018 met 3,6 % zal verhogen.
Wanneer eenmaal verbeterde waterstanden feitelijk leiden tot verlaging van de inkoopkosten zal de Morssinkhof Groep vanzelfsprekend opnieuw berichten.

 Alle afspraken, zoals die schriftelijk bevestigd in een specifieke orderbevestiging zijn overeengekomen, zal de Morssinkhof Groep als zodanig nakomen, tenzij de situatie noodzaakt te moeten verwijzen naar de “Algemene voorwaarden voor de levering van betonproducten, zoals gezamenlijk opgesteld door Bouwend Nederland en de Bond van Fabrikanten van Betonproducten in Nederland (BFBN)”, of er specifiek anders is overeengekomen.Datum: maandag 12 november 2018


NIEUWS

  • Artikel over 120 jaar en vier generaties Morssinkhof in TC Tubantia

    Mooi artikel vandaag in de Twentsche Courant Tubantia over bijna 120 jaar en vier generaties Morssinkhof. U kunt het artikel hier lezen.
  • Morssinkhof Groep levert prefab zitbankelementen voor openlichttheater in America (L)

    Vlak na de Tweede Wereldoorlog werd in America (L) op initiatief van Toneelvereniging De Vrije Spelers openluchttheater Het Beukenhof gebouwd. Na ...
  • Morssinkhof Groep gesloten ivm Hemelvaartsdag

    In verband met Hemelvaartsdag is de Morssinkhof Groep geheel gesloten op donderdag 30 mei en vrijdag 31 mei.